Trong Liên Minh Huyền Thoại, xạ thủ thường nắm vai trò kết liễu số phận trận đấu nên tỉ lệ Full 6 món cao nhất ở tất cả vị trí. Bởi vậy, lựa chọn xạ thủ Full 6 món cũng là một chiến lược rất tuyệt vời.